Årslistan Lure Coursing 2017 (med delad första plats)
(Inom parentes antal prov)

1. Mandinah Key To My Heart (t) – 127 poäng (5)
1. Mandinah Kismet (h) – 127 poäng (5)
3. Caravan Din Damour (h) – 87 poäng (5)
4. Khaos La Peregrina (t) – 82 poäng (5)
5. Leejoy's Glorious Gem (t) – 80 poäng (3)
6. Alphaville's Finger Lickin' Good (t) – 79 poäng (5)
7. Punapaulan Palle (h) – 61 poäng (3)
8. Mandinah Karismatic Whisper (t) – 54 poäng (5)
9. Orientalwind's Zephyros (h) – 42 poäng (4)
10. Yhazin Flashy Looking Lady (t) – 39 poäng (3)
11. Oshanameh's Old Habits Die Hard (h) – 33 poäng (2)
12. Orientalwind's N'aschia (t) – 27 poäng (2)
13. Awbari Take A Bow (t) – 20 poäng (2)
14. Yhazin Freelancer (h) – 19 poäng (1)
15. Mandinah Just Around The Corner (h) – 8 poäng (1)

Årets Lure Coursing hane
1. Mandinah Kismet – 127 poäng
2. Caravan Din Damour – 87 poäng
3. Punapaulan Palle – 61 poäng
4. Orientalwind's Zephyros – 42 poäng
5. Oshanameh's Old Habits Die Hard – 33 poäng
6. Yhazin Freelancer – 19 poäng
7. Mandinah just Around The Corner – 8 poäng


Årets Lure Coursing tik
1. Mandinah Key To My Heart – 127 poäng
2. Khaos La Peregrina – 82 poäng
3. Leejoy's Glorious Gem – 80 poäng
4. Alphaville's Finger Lickin' Good – 79 poäng
5. Mandinah Karismatic Whisper – 54 poäng
6. Yhazin Flashy Looking Lady – 39 poäng
7. Orientalwind's N'aschia – 27 poäng
8. Awbari Take A Bow – 20 poäng


Poängberäkning för årets LC afghan sker enligt följande:
För varje prov får nr 1 – 20 poäng, nr 2 – 18 poäng, nr 3 – 16 poäng, osv.
plus ett poäng för varje slagen hund som deltog i lopp 1. Exempelvis
2:a = 18 poäng + antal slagna hundar i lopp 1 = slutpoäng.
Årets fem bästa resultat från SvVK's officiella bruksprov räknas.