Fokus för aktiviteter under 2020 är sommarens utställning på Strömsholm. Vi planerar minst 2 RAS-träffar under sommaren/hösten samt en rasmonter i samband med Stockholmshundmässa i december 2020. Medlemmar får gärna anordna/komma med förslag på aktiviteter som styrelsen kan hjälpa till att marknadsföra/genomföra.