Nytt om bruksklass, C.I.C. och C.I.B.P. - 22 mars 2017 

Sammanställning av  Annika Janson

Nu finns en uppdaterad version av SKKs Utställnings- och championatregler. Det som justerats gäller bruksklass för grupp 10 och några raser i grupp 5, samt kraven för titlarna C.I.C. och C.I.B.P.

Reglerna för deltagande i bruksklass och utfärdande av WCC för grupp 10, vinthundar, och för några raser i grupp 5, cirneco dell’etna, faraohund, podenco canario, podenco ibicenco och podengo portugues har ändrats utifrån nya beslut från FCI. Regeländringen innebär att även nationella lure cursing prov kan tillgodoräknas.

Även FCIs regler för International Races Champion C.I.C, motsvarar tidigare Int LCCH, och International Beauty and Performance Champion C.I.B.P. har ändrats. Där har kraven på antal CACIL respektive CACIB sänkts.

Båda regeländringarna gäller med omedelbar verkan.

Utställnings- och championatregler – läs mer på sid 86-88

Följande krav gäller för deltagande i bruksklass:
samtliga raser i grupp 10

Placering inom den övre halvan av resultatlistan vid minst två nationella och/eller internationella Lure Coursing eller Races prov. Om sådana placeringar har skett vid Lure Coursing prov ska dessutom minst 75 % av max-poängen ha uppnåtts. Resultat från veteran och sprinter klasser är inte giltiga.

Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista provtillfället.

Utlandsägd hund som innehar Working class certificate (wcc) äger rätt att deltaga i bruksklass.

International Races Champion C.I.C. (motsvarar tidigare Int LCCH)
Tilldelas hund som erhållit minst två CACIL alternativt ett CACIL och två Reserv CACIL utdelade i minst två länder, samt lägst Very good eller 2:a pris i kvalitetsbedömning i unghunds-, bruks-, öppen- eller championklass på internationell utställning. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIL/Reserv CACIL.

International Beauty and Performance Champion C.I.B.P.
Tilldelas hund som erhållit minst två CACIB alternativt ett CACIB och två Reserv CACIB utdelade i minst två länder av minst två olika domare. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB/Reserv CACIB. Dessutom ska hunden ha deltagit i minst tre CACIL (internationell lure coursing eller races) prov och tilldelats minst ett CACIL alternativt två Reserv CACIL.

Observera: Endast raser som tillhör grupp 10 äger rätt att föreslås CACIL på internationellt lure coursingprov.