NU är det hög tid att tänka på annonser till Årsboken 2020!

Bokning och betalning av annons senast 31 december 2019, inlämning av färdiga annonser senast 31 januari 2020. Bokning av annons samt färdigt material skickas till:
Maud Fast: maud.fast@svenskaafghanhundklubben.se

Annonspriser medlemmar

Helsida färg 500:-
Dubbelsida färg 700:-

Baksida 1000,-

Insida fram & bak 800,-

Championannons (⅓ sida) 50,-

Annonspriser icke medlemmar

Helsida färg 700,-

Dubbelsida färg 900,-

Betalningar
Plusgiro 62 71 09-2

IBAN SE68 9500 0099 6042 0627 1092

BIC NDEASESS

SVENSKA AFGHANHUNDKLUBBEN HÄLSOENKÄT 2019

FYLL I EN ENKÄT PER HUND FÖR ALLA HUNDAR FÖDDA 2005-2018. ENKÄTEN FINNER DU HÄR >>

OBSERVERA! Endast SVENSKÄGDA hundar ingår i enkäten.
Valpar under ett år ingår INTE i enkätundersökningen
RAS dokumentet för afghanhund skall uppdateras under år 2021. För att kunna göra en uppföljning av hur afghanhundarnas hälso- och mentalstatus har utvecklats genomför Svenska Afghanhundklubben 2019 en hälsoenkät. Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. 
Som enkätbas har vi använt den modell som Svenska Kennelklubben har utarbetat. Svaren presenteras endast i sammandrag, så att enskilda hundar inte kan identifieras. 
ALLA svar är värdefulla och hjälper oss att få en helhetsbild av afghanhundens hälso- och mentalstatus i dag. 
ALLA afghanhundsägare är välkomna att fylla i enkäten, man behöver inte vara medlem i Svenska Afghanhundklubben. Nuvarande RAS-dokument finns på vår hemsida.

OBLIGATORISK MÄTNING AV AFGHANHUNDAR 2020 och 2021

26/11 i Nykvarns Hundhall finns möjlighet att lära sig mer om mätning av hundar och att samtidigt få provmäta sin hund.
Information/mätning är gratis men kräver föranmälan till: sekreterare@svenskaafghanhundklubben.se senast den 25/11.


Mätning av afghanhundarna kommer att ge en nulägesbeskrivning av hur väl hundarna överensstämmer med rasstandarden, och kommer, förhoppningsvis, att ge ett bra underlag för uppdateringen av RAS.
Rasen har ingen min- eller maxhöjd men anger i standarden en idealhöjd som säger:
Mankhöjd Hanhundar: idealhöjd 68- 74 cm
Tikar: Idealhöjd 63-69 cm
För att ge afghanhundsägare möjlighet att se hur en mätning går till och att även kunna träningsmäta sina hundar kommer Svenska Afghanhundklubben ordna tillfällen för mätning av hundarna. Planen är att detta ska ske på flera platser runt om i Sverige.
Första tillfället att träna kommer att bli efter bedömningen i Boden den 19/10. Ulrica Ljungberg är kontaktperson på plats. Alla ör välkomna att prova även om man inte ställer ut sin hund. Man behöver heller inte vara medlem i SvA. Fler tillfällen kommer att presenteras på hemsidan och även på Facebook. / Styrelsen

Välkommen till Svenska Afghanhundklubben

Svenska Afghanhundklubben är rasklubben för afghanhundar i Sverige. Här på vår hemsida kan du hitta massor med information om både klubben och rasen. Vi har också information om utställning och lure coursing. Under aktiviteter finns kalender och resultat för utställning coh lure coursing, även årslistor och övriga aktiviteter.  Varje år anordnar klubben två rasspecialer.
Besök oss gärna på Facebook >>

Månadens bild

201911

Det behövs fler fina, roliga, söta bilder på afghanhundar på vår hemsida. Svenska Afghanhundklubben bjuder därför in medlemmar att skicka in bilder som kan publiceras. Vi efterlyser framförallt ”vardagsbilder”. Bilderna mailas till sekreterare@svenskaafghanhundklubben.se