Om du vill bli medlem i Svenska Afghanhundklubben så behöver du bara betala in rätt medlemsavgift och ange ditt namn och din adress. Du kan också kontakta styrelsen, så hjälper de dig att bli medlem.

Om du är nybliven afghanägare, fråga din uppfödare om valpgåvomedlemskap.

Medlemsavgifter 2017
Fullbetalande medlem: 250:-
Valpgåvomedlemskap: 75:-
Familjemedlemskap: 25:-
Utländska medlemmar: 300:-
Valpgåvomedlemskap utland: 100:-

Plusgiro 62 71 09-2
IBAN SE68 9500 0099 6042 0627 1092
BIC NDEASESS

linda1