Årsmöte

Vi hälsar alla medlemmar i Svenska Afghanhundklubben välkomna till vårt ÅRSMÖTE lördagen den 26 februari 2016 ca kl 12.00 (30 min efter afghanhundsbedömningen är slut)

Plats: Stockholms Hundsportcenter , Runsavägen 10, Upplands-Väsby
Lokal: LADY

Motioner och skrivelser måste vara styrelsen tillhanda 21 dagar före mötet, via mail till styrelsen@svenskaafghanhundklubben.se alternativt via post till Annica Lindholm , Stora Lundby Gård 5, 64596 Stallarholmen.

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2017
Fullbetald medlem 250 SEK
Familjemedlem 25 SEK
Valpgåvomedlem 75 SEK
Utländsk medlem 300 SEK
Valpgåvomedlem utland 100 SEK

Plusgironummer: 62 71 09-2
Mottagare: Svenska afghanhundklubben
Avsändare: (namn och postadress)

För att delta i mötet måste du vara medlem!

VARMT VÄLKOMMEN!

Månadens bild

2017 jan

Det behövs fler fina, roliga, söta bilder på afghanhundar på vår hemsida. Svenska Afghanhundklubben bjuder därför in medlemmar att skicka in bilder som kan publiceras. Vi efterlyser framförallt ”vardagsbilder”. Bilderna mailas till sekreterare@svenskaafghanhundklubben.se

Välkommen till Svenska Afghanhundklubben

Svenska Afghanhundklubben är rasklubben för afghanhundar i Sverige. Här på vår hemsida kan du hitta massor med information om både klubben och rasen. Vi har också information om utställning och lure coursing. Under aktiviteter finns kalender och resultat för utställning coh lure coursing, även årslistor och övriga aktiviteter.  Varje år anordnar klubben två rasspecialer.